Saturday, 21 October 2023 21:50

Poetry / Filíocht

Written by
in Poetry
637
Poetry / Filíocht

Poetry/ Filíocht is a bilingual poem by Gabriel Rosenstock in response to the latest conflict in the Middle East

Poetry

perhaps rabbi Nachman
could give me advice
but how can I find him
among so many ashes
Zbigniew Herbert

I have strained my eyes
looking at headlines
pored over in-depth analysis –
who bombed the hospital?
Poetry shouldn’t be like this
plumbing the depths of propaganda
sifting for evidence.
Poetry should enter the heart of the bomb
and defuse it
before it rips into the mother’s heart
the father’s heart
before it muffles the scream of orphans
Before . . .
Rabbi Nachman, have you any advice?

Filíocht

d’fhéadfadh an raibí Nachman
comhairle a chur orm
ach cá bhfaighinn a thuairisc
i measc charn luaithrigh

Zbigniew Herbert

Thuirsíos mo shúile
ag stánadh ar cheannlínte
ag léamh mionanailíse –
cé a bhuamáil an t-ospidéal?
Ní cóir don fhilíocht a bheith mar seo
mionscrúdú á dhéanamh aici ar bholscaireacht
fianaise á piocadh amach aici.
Ba chóir don fhilíocht dul isteach i gcroí an bhuama
agus an dochar a bhaint as
sula réabfaí croí na máthar
croí an athar
sula múchfaí scréach na ndílleachtaí
Sula . . .
A Raibí Nachman, an bhfuil comhairle ar bith agat dúinn?

Read 637 times Last modified on Wednesday, 25 October 2023 16:11
Gabriel Rosenstock

Gabriel Rosenstock was born in postcolonial Ireland and is a poet, haikuist, tankaist, translator, playwright, novelist, short story writer and essayist.

Related items